Lasergolf!

Våren 2018 bestemte vi oss for å utforske og utfordre spillopplevelsen på Oslo Camping, ved å blande minigolf med ny teknologi.

Minigolf er for mange en nostalgisk og veldig analog opplevelse. Men ut over 90-tallet ble minigolfbanene sjeldnere og sjeldnere – og nå vokser det nå opp en generasjon som ikke har det samme forholdet til campingplassminigolf som generasjonene født på 80-tallet og tidligere. Derfor bestemte vi oss for å mikse den analoge minigolfen med fremtidsrettet teknologi og tok kontakt med et av de mest spennende teknologi-miljøene i Oslo, Void, og i samarbeid (og med støtte gjennom Skattefunn) utviklet vi det vi kaller:

Lasergolf – en interaktiv spillopplevelse, på minigolfbaner uten hull.

Et høyhastighetskamera fanger oppballens bevegelser, og prosjekteringene viser deg spillets start og slutt. De to første banene ble installert på Oslo Camping høsten 2018, som en del av det eksisterende minigolftilbudet. Og i dag er prosjektet, med finansiell støtte fra Innovasjon Norge og digital støtte fra Logic Interactive, gått fra en pilot til å bli en fullverdig del av vårt minigolfkonsept – og du finner Lasergolf ved flere Campinger, både nasjonalt og internasjonalt.

Kjør romskip!