Minigolfa: Fra 130kr
ID20+ MAŊŊÁ DII. 19:00

Bures boahttin Norgga stuorámus 18-ráigásaš minigolfšilljui mii lea siste. Mis lea sihke bára, lávdi ja eventlatnja. Mii leat Storgata 5:as, boares Mack-visttis. Minigolfa lea drop in, stuorát joavkkut sáhttet várret áiggi.

Kjøp gavekort fra Storgata Camping med Givn

Vuos–Duo: 14:00–00.30
Bearj: 14:00–03:30

Láv: 12:00–03:30
Sot: 12:00–20:00

Minigolfa
120 kr
Ollesolmmoš
Minigolfa
100 kr
Studeanta
Minigolfa
90 kr
Mánná

Borranmiella?

Mat: Pizza Kiosken fállá iešguđetlágan njálgga pizzaid. Sáddes jearaldaga sidjiide e-poastan. Stuorát joavkkuid mii sáhttit dárjjodit Tromsø Catering biepmuin. Dieđit midjiide unnimusat golbma beaivvi ovdal.

Juhkamuš: Mis leat buot mat báras galget leat nugo vuolla, viidni, buolleviidni ja somássoavli +++

Njálgát: Buđetgollit ja niehtit.

Vuos–Bearj: 17:00–22.00
Láv: 14:00–00:00
Sot: 12:00–21:00

Doalut ja láigoheapmi

Háliidat go láigohit campinga? Dáppe leat lávdi, projektor, jietna, čohkkánsajit buohkaide – ja dieđusge minigolfa. Sáhttit maiddái guossohit biepmu ja káfe. Mis leat vásáhusat NRK-sáddagiid rájes gitta gođđineahkediidda, váldde oktavuođa jus leat beroštuvvan, ja mii gal fuolahit ahte dis šaddá somás beaivi/eahket/idja.

Fina máilmmi davimus karaokebáikkis!

Viimmat lea karaoke Romssas! Diŋgojehket alcceseattet VIP-karaokelanja! Lanjas gávdnojit mikrofuvnnaid, skájaniid ja iežadet jiellatmusihkka. Boađe lávllut!

Campinga álo dáhpáhuvvá juoga. Geahča diehtojuohkintávvalis ođđaseamos dáhpáhusaid.

 

Álásgolfa

Speallá go olmmoš minigolffa buoret biktasiid haga? Ii leat go okta vuohki gávnnahit dan ...

 

Bargat min luhtte?

Mii leat álo ohcamin čeahpes mielbargiid. Sáddes áinnas e-poastta midjiide.

 

Mádjit

Mana campingii du lahka.

 

Ii leat campinga!

Dá ii leat campingsadji.
Dáppe lea dušše minigolfa ja bára. :)

Čuovo min Instagramas

ÁLÁSGOLFA

Ferte go álo speallat álás go boahtá campingii? Dađibahábut/lihkus (sihko dan mii i heive) álásgolfa ii leat go oktii jagis. Buot eará beivviid speallat biktasiiguin.

Orru go du mielas veahá issoras? Ovttas Naturistalihtuin mii fuolahat oadjebas ja buori čađaheami mas fokus lea vuogašit iežas rupmaša. Ii mihkkege seksuálalaš dáppe! Ovttas Naturistalihtuin mii lea maiddái ráhkadan sierra tennissuohkuid (ráhkaduvvon álásgolffa várás).

Muhto speallá go olmmoš minigolffa buoret biktasiid haga? Ii leat go okta vuohki gávnnahit dan …